• Home
  • In het nieuws

Voorwaarden die overheid stelt aan inschrijving stil geboren kindje

Algemene voorwaarden voor bijschrijving

Vanaf inwerkingtreding kunt u het verzoek tot registratie van uw kind in de BRP alleen voor u zelf doen. Omdat het een uiterst persoonlijk verzoek is, kunt u dit verzoek niet namens uw partner doen.

Wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden is niet relevant. Ook de duur van de zwangerschap is niet relevant voor de bijschrijving in de BRP.

U kunt het verzoek doen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP.

Voor in Nederland levenloos geboren kinderen geldt dat er een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind van de burgerlijke stand nodig is, om de registratie in de BRP te doen.

Zodra het mogelijk is om een levenloos geboren kind te laten registreren, volgt hier meer informatie. Zoals welke documenten u nodig heeft en of u in uw specifieke situatie uw kind (alsnog) kan laten registeren. Voor meer informatie over registratie van uw kind in de BRP kunt u vanaf de inwerkingtreding naar uw gemeente.

BRON: website RIJKSOVERHEID

Registratie stilgeboren kindje

4 februari 2019

AMSTERDAM - Roos Schlikker, die met een veelbesproken column in 2015 aandacht vroeg voor de registratie van doodgeborenen aan de hand van haar eigen ervaring, is ook van plan met haar man aangifte te doen van hun in 2008 doodgeboren dochter Liv. Hoewel ze niet veel heeft met "ambtelijke kwesties" vindt de columniste het fijn dat het gebeurt. "Het is een deel van de geschiedenis die niet verzwegen hoeft te worden.""

De eerste ouders hebben maandag hun doodgeboren kindjes laten registreren. Het is sinds zondag mogelijk om kinderen die levenloos ter wereld zijn gekomen aan te geven bij de burgerlijke stand. Bij de gemeente Amsterdam stonden gelijk al vijf afspraken gepland, evenals in Rotterdam. Ook in Utrecht werd de eerste registratie gedaan. De komende dagen staan er nog meer in de planning.

Schlikker kreeg de afgelopen weken tientallen mailtjes van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. "Ik kreeg een mail van mensen van in de tachtig die heel graag willen dat - voordat ze zelf overlijden - ergens komt te staan dat ze een kind hebben gehad."

Tot nu toe was het niet mogelijk om doodgeborenen te registreren, waardoor ze formeel niet bestonden. Het leidde volgens Schlikker tot vervelende situaties bij bijvoorbeeld de aangifte van een tweede kind, dat wel gezond ter wereld kwam. "Dat een ambtenaar dan zegt: gefeliciteerd met je eerste kind. Nu is het heel mooi dat is te zien dat er al een kind staat geregistreerd."

BRON: ANP

Eerste Kamer stemt in met registratie levenloos geboren kinderen in Basisregistratie personen

Nieuwsbericht | 18-12-2018 | 14:46

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP). Hierdoor wordt het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen. Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was. De technische en juridische inwerkingtreding staat gepland voor 3 februari 2019. Dat betekent dat ouders vanaf maandag 4 februari 2019 een verzoek kunnen indienen om hun levenloos geboren kind in de BRP op te nemen.

Deze wetswijziging komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in de basisregistratie voorkomt. Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

BRON: website RIJKSOVERHEID