koestermandjes.nl

voor een liefdevol afscheid

van je overleden kindje

Koestermandjes

Als tijdens de zwangerschap blijk dat je kindje is overleden, staat je wereld stil.
Intens verdriet en ongeloof overheerst.

Om liefdevol afscheid te kunnen nemen, leveren wij koestermandjes en koesterkistjes.

Naast de collectie koestermandjes en koesterkistjes voor stilgeboren kindjes vanaf 6e maand zwangerschap, zijn er ook koestermandjes en koesterkistjes voor prematuur geboren kindjes vanaf 12 weken.

Deze koestermandjes en koesterkistjes zijn geschikt voor de watermethode, ook wel water opbaren genoemd.

Zoals de naam koestermandjes al zegt, leveren wij mandjes waarin uw kindje nog te koesteren is; wat in de dagen voor het definitieve afscheid zeer belangrijk is.

Koesteren - met liefde behandelen, beschermen, lieflijk verzorgen, vertroetelen, weldadige warmte geven